Modele konstytutywne gruntów

Modèle MCC opracowano początkowo dla warunków obciążenia trójosiowego. Pomiary doświadczalne wykonywane w plastycznych iłach posłużyły za podstawę opracowania konstytutywnego modelu wyrażającego zmienność wskaźnika porowatości e (odkształcenie objętościowe εv) w funkcji logarytmu średniego naprężenia efektywnego σmeff, co ilustruje Kolejny rysunek. Między dwoma wykresami istnieje następująca zależność: powierzchnia zniszczenia jest GŁADKA bez możliwości Rozwoju naprężeń rozciągających. Modèle MCC Umożliwia, w przeciwieństwie do pierwsjay grupy modeli, bezpośrednie modelowanie wzmocnienia lub osłabienia z odkształcenia dla gruntów skonsolidowanych lub prekonsolidowanych, nieliniowej zależności odkształcenia objętościowego OD średniego naprężenia efektywnego i warunków granicznych idealnej plastyczności. Przy zastosowaniu MCC modelu, Grunty Pod obciążeniem ścinającym mogą być odkształcane bez zniszczenia (punkty 1, 2 dla wzmocnienia, Punkt 2 dla osłabienia) flippant do Osiągnięcia Stanu krytycznego (punkty 3 i 2, odpowiednio dla wzmocnienia i osłabienia). Grunt podlega dalszemu odkształceniu w ścinaniu przy założeniu idealnej plastyczności, bez zmiany e i σmeff. Przy odciążeniu zakłada się liniową odpowiedĩ masywu gruntowego. Gruntoznawstwa elementy. Podstawy teoretyczne Mechaniki gruntów.

Grunt jako Ośrodek trójfazowy-szkielet Mineralny, Woda, gaz. MODELE konstytutywne gruntów. Hipotezy wytrzymałościowe je mechanizmy niszczenia gruntów. Woda w gruncie, filtracja. Stany graniczne gruntów. Ewolucja powierzchni uszkodzenia (wzmocnienie/osłabienie) przebiega Pod wpływem bieżącego Parcia prekonsolidacji PC · S. Pisarczyk, B. RYMSZA-Badania laboratoryjne i polowe gruntów. Oficyna WYD. Pol.

Warszawskiej 1993 skrypt “Teoretyczna mechanika gruntow”, wersja 24.10.2018 PDF i wszystkie pakiety programu Mathematica uzywane w cwiczeniach zippé *. m *. NB Nachylenie Linii krytycznej MCS może być wyznaczone z następującego WZORU: wartości parametrów określane są w prostym badaniu edometrycznym. Wykres Składa się z normalnej Linii konsolidacji (NCL) i szeregu Linii pęcznienia. Przy pierwszym obciążeniu, Zachowanie się textes rodzimego określa Linia NCL. Następnie, przyjmujemy, że grunt był PODDANY konsolidacji ne Pewnego poziomu naprężenia, określanego mianem naprężenia prekonsolidacyjnego PC, un Następnie został odciążony zgodnie z bieżącą Línia pęcznienia. Potem, przy odciążeniu, Zachowanie się textes przebiega początkowo wzdłuż Linii pęcznienia, flippant ne Osiągnięcia Stanu naprężeń określonego przez Parametr PC, istniejącego Przed odciążeniem. W tym momencie grunt zaczyna zachowywać się w sposób określony przez normalną linię konsolidacji (piersze Zbędne-krzywa ściskania).